BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniu 4 września 2017 roku ( poniedziałek ) w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Policzna. Badania będą przeprowadzone w mammobusie, który będzie ustawiony przy SPZOZ w Policznie, ul. B. Prusa 9, 26-720 Policzna.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z finanoswanej przez NFZ mammografii.

Rejestracja telefoniczna: 42 254 64 10 lub 517 54 40 04.