BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniu 05.06.2017r.      w godzinach od 14.00 do 17.00 w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi-Etap Podstawowy będą przeprowadzane bezpłatne badania mammograficzne. Badania zostaną przeprowadzone w mammobusie, który będzie ustawiony przy SPZOZ             w Policznie, ul. Prusa 9.

Bezpłatnymi badania mammoraficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia.

Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02 lub 58 325 76 05.