Przyjmwanie wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze

 

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od 01.08.2017r. przyjmowane są wnioski na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze "500+" na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.