Wydawanie żywności w miesiącu kwietniu 2017r.

Policzna, dn. 18.04.2017r.

INFORMACJA

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach: 25-26.04.2017r. (wtorek, środa) w budynku OSP w Policznie w godz. od 800 do 1430 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014-2020".