Informujemy, że:

- zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku, poz. 195) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. na okres 2017/2018 przyjmowane są od 1.08.2017r.

- zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, tj. na rok 2017/2018 przyjmowane są od 1.08.2017r.