Wydawanie żywności w maju 2017r.

Policzna,16.05.2017r.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w dniach :

24 - 25.05.2017r. ( środa, czwartek )

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie w godz. od 8.00 do 14.30 będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020".