W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustraw związanych  z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informujemy, że od 01.08.2017r. uległy zmianie wnioski o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wzory wniosków na ww. świadczenia zostały podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/