PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD 2014-2020

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

      W związku z realizowanym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie informuje, że w siedzibie GOPS można składać wnioski o przyznanie pomocy żywnościowej z Programu FEAD.

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.09.2016r. do 15.09.2016r.

 

Wsparcie dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy    o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

tj. nie więcej niż:

- 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.